duminică, 7 iulie 2013

Proba maturitatii ?

"Daca trebuie să susţii un examen cu cărţile pe bancă, în mod sigur vei uita cărţile acasă."

(Edward A. Murphycitat despre educaţie)


-Ai grijă  să nu uiti şi portmoneul!

Cândva examenul de bacalaureat, adică de terminare a studiului general, purta numele de examen de maturitate. 
După ce-l dădeai, erai socotit matur, îţi puteai lua viaţa în propriile mâini, îţi puteai alege o meserie, îţi puteai întemeia o familie .Era un semn de încredere şi de încredinţare a responsabilităţii. 
Majoritatea funcţionarilor interbelici erau absolvenţi de liceu cu bacalaureat  şi cine a avut ocazia să cunoască asemenea oameni a fost surprins plăcut de erudiţia multora dintre ei.
Concluzia? Cândva şcoala era un loc unde elevul mergea să înveţe, elevii  de azi  confundând-o  cu un loc de distracţie şi socializare.
Ce a devenit bacalaureatul azi? Este el  proba deplinei maturităţi ? Greu de spus în condiţiile în care însuşi sistemul nostru de învăţământ refuză să se maturizeze.  
Nici nu i se dau multe şanse atât timp cât politicul intervine pâna la a numi oameni pe posturi de la cel mai de jos nivel pâna la vârf.
 Despre reforma învăţămîntului se vorbeşte cel mai mult în campaniile electorale şi în perioada premergătoare.
Nimic nu este mai plăcut politicianului român  priceput la toate (tagmă pe care o vedem la televizor în fiecare zi), decît să vorbească despre reforma educaţiei
(vezi Bacul nostru-Mic îndreptar pentru elevi, părinţi, profesori şi poliţişti şi altele).
Dupa numărarea voturilor se uita totul, sau nu...că se mai trezeşte câte cineva să a(bram)burească minţile şi aşa confuze ale protagoniştilor actului educaţional cu propuneri halucinante precum bacalaureat profesional, admiterea în învăţământul superior fără bacalaureat,  etc.
După evenimentele ce au marcat bac-ul 2013,  înţelegem că, de fapt acest examen de maturitate calculează coeficientul de imaturitate al fiecarui elev în parte dar şi al sistemului. 
Câte/câti Costici aflaţi prin minister, inspectorate şi licee vor mai hotărî ce urmează?